كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) هاشم يارمحمدي

هاشم يارمحمدي
[ شناسنامه ]
شعر کوچه فريدون مشيري ...... پنج شنبه 94/12/6
عشق ...... دوشنبه 94/6/23
شعر اسير ...... دوشنبه 94/6/23
مرگ من روزي فـــرا خـــواهد رسيد (فروغ فرخزاد) ...... شنبه 94/5/3
کاش چون پاييز بودم ...... شنبه 94/5/3
............. بي نشان.................. ...... سه شنبه 92/10/10
..........نفس شمار............. ...... دوشنبه 92/10/2
..........باز دوباره آمديم................ ...... دوشنبه 92/10/2
...........باراني............. ...... يكشنبه 92/10/1
..............ندا................ ...... چهارشنبه 92/9/13
........................هستم.......................... ...... يكشنبه 92/9/10
............................................آرامش............... ...... جمعه 92/9/8
................ سجده عاشقان............... ...... چهارشنبه 92/9/6
............. نگفته ها .............. ...... دوشنبه 92/9/4
...............آغاز.................. ...... چهارشنبه 92/8/29
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها